Zamówienie

Twój koszyk jest pusty.
Licencja na korzystanie z Treści cyfrowych
  • Z chwilą dokonania przez Użytkownika zapłaty za zakupione Treści cyfrowe, Dostawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tych Treści cyfrowych na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
  • Licencja udzielana jest na czas 1 roku od chwili zakupu.
  • Użytkownik może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Treściach cyfrowych na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
  • Licencja nie upoważnia jednak Użytkownika do udostępniania Treści cyfrowych jakimkolwiek osobom innym niż on sam, w tym jego pracownikom i współpracownikom. Udostępnianie Treści cyfrowych osobom innym niż Użytkownik wymaga uzyskania uprzedniej zgody Dostawcy i zapłaty uzgodnionego z nim wynagrodzenia.
  • Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
  • Korzystanie przez Użytkownika z Treści cyfrowych z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Dostawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.
Zakup na raty
Po zakupie na raty dostęp jest udzielany do 12h po wpłynięciu wniosku
Bezpieczne płatności

Copyright © 2021 TFB. Szkolenia napędza platforma WP Idea